woensdag 30 maart 2011


I finished this top already a month ago. The pattern comes from a recent little Burda review. Crocheted with a hook nr. 2.
Slowly I begin to learn how to make them.
Ik heb deze top al een maand geleden beeindigd. Het haakpatroon heb ik weer eens uit het kleine, recente Burda tijdschriftje gehaald (een enorme bron van inspiratie. Burda Collezione n.6 - Anno IV (= Jaargang IV) - Ristampa n. 940 )
Gehaakt met haaknaald nr. 2.
Langzaamaan begin ik te leren hoe ik ze beter kan haken.

vrijdag 25 maart 2011
This is the first necklace I crocheted that I really like.
I found inspiration looking at different types of necklaces I saw on Internet.
In the photo below you can see what I have put inside it to enforce it more. This type of chain-like material can be found in shops where they sell also beads and closures, chains and other materials to make your one jewelry (necklaces, bracelets, rings).
This one can be cut off and you need to sew the cutted end, but I am sure there will exist also other materials to be put inside.


Dit is de eerste ketting die ik heb gehaakt en die ik echt nogal geslaagd vind.
Inspiratie vond ik door andermans kettingen op Internetsites te bekijken.
Op de onderste foto kun je zien wat ik er voor de stevigheid in heb gedaan. Dit soort kettingachtige materiaal kun je vinden in winkels waar ze allerlei materiaal verkopen om je eigen sieraden te maken.
Hier heb ik een stuk van af moeten knippen en het einde vast moeten naaien, maar ik ben er zeker van dat er ook andere materialen bestaan om eromheen te werken of er in te stoppen.

maandag 21 maart 2011

I restarted crocheting necklaces too: it leaves me a lot of space for mixing, for fantasy and I really like that.
I have already necklaces of my own model that I did not show here yet (I am still playing ...) , but inspiration came to me also making this model, that can be found in the book 'Crochet that fits'.
Just because I realised how to start and to be sure to start with others.
I like this model, but it needs to be realised with a thicker yarn, I believe.


Ik ben weer begonnen met het haken van kettingen: het geeft je zoveel ruimte voor het spelen met materialen, voor het gebruik van je fantasie.
Er liggen al kettingen klaar, die ik zelf bedacht heb, maar die ik hier nog niet getoond heb (ik ga door met het spelen ...), maar een begininspiratie kwam mij eigenlijk met het haken van dit model, dat in het boek 'Crochet that fits' te vinden is.
Hiermee wist ik echt hoe te beginnen en een soort begin-obstakel te overwinnen.
Ik vind dit model wel mooi, maar het zou met een steviger materiaal gemaakt moeten worden, geloof ik.
Het mag eigenlijk wel niet, maar alleen voor de nederlandstaligen onder jullie kan ik - mocht er een goede aanvraag voor zijn - best het model vertalen, hoor. Laten jullie eventueel van je horen onder deze post.

zaterdag 19 maart 2011
Here a variation on the theme of the pockets I crocheted before.
This is a little purse. A sort of imitation of some japanese ones I have seen on Japanese crochet books in the Etsy Shop.


Hier een variatie op het tema van de gehaakte zakjes die ik voorheen heb gehaakt. Dit is een klein tasje. Een soort imitatie van sommige japanse exemplaren, die ik binnen japanse haakboeken in de Etsy shop heb gezien.

woensdag 16 maart 2011
Another doily I crocheted recently, now with a different coloured border.
I have started crocheting doilies more in the past period not only to make a gift with them, but also because I simply like making them.


Nog een onderzetter die ik onlangs gehaakt heb, nu met een boord van een andere kleur.
Onderzetters haak ik nu toch weer vaker, ook om weg te geven (en ze schijnen nog geliefd te zijn- ook al geldt dat niet voor iedereen), maar ook omdat ik het zelf gewoon leuk vind om te doen.

zondag 13 maart 2011


Ideas to use circles I crocheted.
This is underwear, also portable like a T-shirt, on which maybe I will fix these crocheted circles.

Ideetjes om gehaakte rondjes te benutten.
Dit is een gewoon zwart hemd, dat ook best als T-shirt gedragen kan worden, waarop ik deze gehaakte rondjes misschien vast zal naaien.

woensdag 9 maart 2011

Trials with square crochet forms...
Two of the dark blue ones are Irish crochet.
Sometimes I am searching for possibilities how to use these or other forms.


Verschillende pogingen met vierkante vormen...
Twee van de donkerblauwe zijn Iers haakwerk.
Af en toe ben ik bezig met het zoeken naar een gebruik van deze en andere vormen.

maandag 7 maart 2011


Here some other of my sporadical trials in crocheting necklaces and a brooche:

I saw this idea through a post on the site of Heldasland that had seen it elsewhere too. The beads have only to be put all together on the thread where you want to make a necklace of and then you start to pull one bead at the time towards the hook and crochet around a stitch. Here the stitch distance between the beads is made of an equal number of stitches.
It is really very simple as a matter of fact.

I always liked cameo's and I found some simple ones some months ago. I attached the cameo on a flat, double crocheted base (or an empty ball).


Hier nog een paar van mijn sporadische pogingen om kettingen of een broche te haken/maken.
Ik zag het idee van de kettingen op het site van Heldasland, die het op haar beurt elders had gezien.
De kralen moeten allen tesamen op dezelfde draad waar je de ketting van wilt maken geregen worden. Pas daarnà begin je één kraal per keer naar je haaknaald toe te trekken en haak je er een losse om heen. Hier zijn de afstanden tussen de kralen steeds met een gelijk aantal lossen gehaakt.
Het is echt erg simpel, uiteindelijk.

Verder heb ik altijd van cameo's gehouden en een paar maanden geleden heb ik er paar simpele van gevonden, zonder basis. Deze heb ik enkel vastgelijmd boven op een platte gehaakte basis (hier een lege haakbal). Op de achterkant heb ik een broche-speld vast genaaid.