donderdag 27 januari 2011
This is a kind of vest or tunic I recently crocheted in dark red wool. It really fits in a very comfortable way. Making mistakes before helps me to correct the versions. I used a kind of zigzag pattern I found in the book 'Crochet Inspiration' of Sasha Kagran. I used a hook nr. 4,5.
Maybe this can be a tip for somebody? At the end of the four parts that compose this garment I adjusted the zigzagpattern to end up in a quite straight line, filling up the zigzagpattern with different type of stitches, from slip stitches, to single crochet, half double crochet and double crochet.
Also here for me the measures were made upon garments that fit me in this moment very well.

Dit is een soort vest of tuniek, die ik kort geleden in donkerrode wol heb gehaakt. Deze zit nu echt lekker. Fouten maken voor vorige modellen helpt je zeker ze later te vermijden... Hiervoor heb ik een soort zig-zag patroon uit het boek 'Crochet Inspiration' van Sasha Kagran gebruikt. Gehaakt met haaknaald nr. 4,5.
Misschien is het volgende een tip voor sommigen? Aan het einde van de vier delen, waaruit dit kledingstuk bestaat, heb ik het zigzagpatroon in een rechte lijn beeindigd, door daarvoor verschillende steken te gebruiken, zoals vasten, de tussenmaat (weet de nederlandse benaming niet!) tussen vasten en stokjes en stokjes.
Ook hier nam ik de maten bovenop een kledingstuk dat mij momenteel comfortabel zit.

zaterdag 22 januari 2011I received in the past days this very nice give-away from Helmi Coenders, a dutch stylist/teacher. Her blog is something I follow with pleasure. You can find her between the blogs at the bottom of my blogpage. These are little fun-boxes she created, which I still have to cut, fold and attack.
I just like a lot of types of creativity and Helmi's work is very inspirating.

Twee dagen geleden heb ik deze leuke give-away van Helmi Coenders ontvangen, een nederlandse ontwerpster/Stylist en docent. Ik volg haar blog met plezier (is vindbaar tussen de blogs onderaan op mijn blogpage). Dit zijn kleine fundoosjes, die zij zelf heeft ontworpen, maar die ik nog uit moet knippen, vouwen en vastplakken.
Ik houd van verschillende creativiteit en Helmi's werk is erg inspirerend.

woensdag 19 januari 2011Different trials in crocheting forms, with different yarn and so on.

Verschillende haakproefjes, met verschillende vormen en haakgaren.

woensdag 12 januari 2011This is lightgreen doily I recently crocheted. Made with a hook nr. 1,5. Diameter circa 39 cm.
This one is for myself. I like it even more than my actual preferred orange pine-apple doily, presnt in this blog too.
Unfortunately the colour does not appaer so good on the photo.

Hier een lichtgroen tafelkleedje, dat ik ook recent heb gehaakt, met haaknaald nr. 1,5. Diameter circa 39 cm.
Deze houd ik voor mijzelf. Ik vind hem zelfs mooier dan mijn voorhenig geprefereerde lichtoranje kleedje, dat ik ook op dit blog getoond heb. Jammer genoeg komt de lichtgroene kleur niet al te veel tot zijn recht.

zaterdag 8 januari 2011

A future give-away?

I am at 60 followers now. I believe I will organize some other give-aways at 75 or more followers. Maybe two or three give-aways (doilies and/or something else?), but this time I would like to give/select them on my own between those followers with which I have had more comment-contacts ...
I still need to think about it.

Een toekomstige give-away?

Ik heb vandaag al 60 volgers bereikt. Ik geloof dat ik een paar andere give-aways ga organiseren zodra ik 75 of meer volgers heb. Misschien twee of drie give-aways (onderzetters en/of iets anders?), maar deze keer wil ik ze zelf uitloten tussen die volgers, waar ik meer kommentaar-contacten mee heb gehad...
Ik moet er nog over nadenken.

donderdag 6 januari 2011


About two months ago I crocheted also these two 'tiny' scarfs of which I found the free downloadable pattern on Ravelry.
The pattern is made of a crochet-schema in Pdf. You can find it easily under Ravelry.
[Sorry, but trying to insert directly the link, this doesn't appaer on my blog.]

I liked the model so much that I made two of them in different colours.

Ongeveer twee maanden geleden heb ik ook deze twee dunne sjaaltjes gehaakt, waarvan ik het haakschema gemakkelijk onder Ravelry vond (haakschema in Pdf-formaat).
Ik vond het model zò leuk dat ik er meteen twee in verschillende kleuren van gehaakt heb.
Sorry, maar jammer genoeg slaag ik er niet in de link direct op mijn blog te plaatsen.

zaterdag 1 januari 2011Just some little things I made: pockets for gifts or soapsachets. One of them already given with a good smelling lavendel soap inside.
The bottom is easy to make: just a straight line of stitches and crochet around until you want. Then choose a nice pattern and start to crochet up and down, leaving one side open now. At the and sew it together.
I just liked some pockets on Ravelry and started to make some. I couldn't resist. Always useful to have them for gifts...

And... a HAPPY NEW YEAR TO ALL OF YOU.


Een paar kleine dingetjes die ik recent gehaakt heb: zakjes om er cadeautjes of zeepstukken in te stoppen. Een ervan is de deur al uit met een heerlijk ruikend stuk lavendel zeep erin.
De bodem is gemakkellijk te haken: een rechte lijn lossen en haak er steeds omheen, met vasten. Zoek dan een mooi haakpatroon uit en haak dat nu op en neer. Je laat dan dus één kant open. Op het einde naai de open gebleven kant dicht.
Ik zag een paar mooie zakjes op Ravelry en begon er een paar te haken. Ik moest er gewoon een paar haken. Altijd handig ze te hebben voor het een of andere cadeautje...

En : GELUKKIG NIEUW JAAR ALLEMAAL!