dinsdag 30 november 2010In the past weeks I crocheted also this square doily, that will end up also like a gift, I believe. The colour is ecru-beige and does not result very well here.
It is made with a hook nr. 2 and DMC-thread nr. 10.
In other doilies the work is partially also a little automatic (= repetitions of patterns), but here I past my time counting the different parts... A little more patience was asked.

In de afgelopen weken heb ik ook dit vierkante kleedje gehaakt, dat ook wel als een cadeau zal eindigen, geloof ik. De kleur is ecru en komt op deze foto niet zo goed tot zijn recht.
Gehaakt met haaknaald nr. 2 en DMC-garen nr. 10.
Bij andere kleedjes zijn er vaak ook herhalingen, maar hier was dit niet zo het geval. Meer geduld was er dus vereist...

zaterdag 27 november 2010
My first oval doily, in a green colour. I believe it will end up like a gift to someone...
Nice to experiment different shapes too... :-)Mijn eerste ovale kleedje, in een groene kleur. Ik geloof dat het als een cadeautje aan iemand zal eindigen...
Leuk om ook verschillende vormen uit te proberen... :-)

donderdag 25 november 2010This is what I received today from Lilly (site of Lillys brei- en haakmand) as a give-away.
I am really glad with this surprise from her side... Little things that make my day more happy!
I also studied how she crocheted exactly this tissue-holder: it was a surprise for me: a more practical solution as mine... We sure can learn from eachother. :-)

Hier wat ik vandaag van de kant van Lilly (Lillys brei- en haakmand) als blije verrassing en give-away heb ontvangen. Het maakt mijn dag in ieder geval vrolijker.
Ik heb de zakdoekhouder ook helemaal binnenste buiten gehaald om te bekijken hoe zij die precies in elkaar heeft gezet en het is zeker een praktischere oplossing dan de mijne... We kunnen zeker van elkaar leren. :-)

maandag 22 november 2010Here another spring or summer scarf I crocheted in the past days. I just liked the pattern and started it more therefore...
More then using some little scarfs like 'scarfs' I use some of them like an embellishment of my normal garment. I mean: not on, but under a coat!

Hier nog een ander zomer of lente-sjaaltje dat ik in de afgelopen dagen heb gehaakt. Ik vond het haakpatroon zo mooi en begon het gewoon uit te proberen...
Bepaalde dunne sjaals gebruik ik eigenlijk meer als een versiering boven op mijn kleding. Dus niet boven een jas, maar gewoon op mijn normale kleding.

zaterdag 20 november 2010And the winner is ...
HELDASLAND !

En de winnaar is HELDASLAND !
But I already wrote about an eventual second give-away and I have chosen this second, less difficult yellow doily (see photo).

Maar ik schreef al over een eventuele tweede give-away en ik heb mij besloten voor deze tweede, minder ingewikkelde gele onderzetter (zie foto).
And the second yellow doily goes to ... Madammeke Ongeduld !

En de tweede, gele onderzetter gaat naar ... Madammeke Ongeduld!


The two winners are begged to send me there post address. If you look at my profile you can find my emailaddress on the left side.

De twee winnaars zouden mij hun postadres toe moeten sturen. Als je op mijn profiel klikt, zie je links mijn emailadres.

donderdag 18 november 2010I crocheted some little christmas presents: on the left a pompon-neckwarmer. Here I was partially inspired by some similar neckwarmer of Lilly (Lillys brei- en haakmand). On the right three soapsachets or sachets to be filled up with aromas packed up in cotton or linen.

Ik heb een paar kleine kerstcadeautje gehaakt: links een pompon-nekwarmer (deels geinspireerd door een soortgelijke nekwarmer op Lilly's site). Rechts drie zeepzakjes of zakjes die je met geurtjes kunt vullen, mits die al in een andere stof verpakt zijn.

maandag 15 november 2010I have the 'passion' for crocheting scarfs at the moment. This is made with a hook nr. 2,5 and a cotton yarn nr. 5, more thread-like. The pattern comes from a little recent Burda review (Motivi all'uncinetto n. 940). It's just so nice to see the pattern growing out of your hands... :-)
The colour of the scarf is of a light blue, but doesn't come out very well on this photo.

Ik ben momenteel een beetje 'bezeten' door het haken van sjaals. Deze is gehaakt met een haaknaald nr. 5 en een nogal fijn katoen Oasi nr. 5. Het haakpatroon is afkomstig uit een recent Burda haaktijdschrift. Het is gewoon een pret om zo'n haakpatroon uit je handen te zien 'groeien'... :-)
De kleur van de sjaal is lichtblauw, maar komt jammer genoeg niet al te goed uit op deze foto.

woensdag 10 november 2010
Other two scarfs I made for myself. On the left it's made of pure wool (for the winter) and on the right of pure cotton yarn (for spring or beginning autumn).
The pattern of the grey scarf is coming from the book 'Crochet Inspiration' of Sasha Kagran.

Nog twee sjaaltjes, die ik voor mijzelf heb gehaakt. De linkse is van 100% wol (voor de winter) en de rechtse van 100% katoen (voor de lente of het begin van de herfst). Het haakpatroon van de lichtgrijze sjaal heb ik uit het boek 'Crochet Inspiration' van Sasha Kagran gekopieerd.

maandag 8 november 2010Here another doily. Sometimes I can't resist: when I see some new doilies on reviews, I want to make them and often those who like me most, also end up perfectly. This one is made with a hook nr. 2 and cotton nr. 5, even if the istructions said to make it with a smaller hook and different yarn.

About my GIVE-AWAY: for followers will not become 50 in number so soon, I will put the term of the winning-date in the 20th of November 2010. So following for this give-away still can be made until the 19th of November, always with a comment under thàt give-away and being a follower of this blog.

Hier nog een onderzetter. Soms kan ik er geen weerstand aan bieden: als ik soms nieuwe onderzetters in tijdschriften zie, wil ik ze wel haken en meestal slagen juist die, die ik persoonlijk ook het meest aantrekkelijk vind. Deze is gehaakt met haaknaald nr. 2 en katoen nr. 5, ook al gaven de instructies een kleinere haak en een ander katoen aan.

Voor wat betreft mijn GIVE-AWAY : daar mijn volgers niet zo snel 50 in nummer zullen zijn, stel ik de uitslagdatum op 20 november 2010.
Dus mijn give-away volgen kan nog tot en met 20 november 2010. Je moet dus steeds een volger van mijn blog zijn en onder dìe give-away een kommentaar plaatsen.

vrijdag 5 november 2010This is a bag I bought with an empty embroidery-part. I only embroidered it, according to the bag-colors.
It's a gift for a dear friend of mine.

Dit is een gekochte tas, waarop een lege borduurstrook zat. Ik heb hem dus alleen maar geborduurd, overeenkomstig de taskleuren, zo ongeveer. Het is een cadeau voor een lieve vriendin.