zondag 31 oktober 2010Now the time without husband and son finished. My son turned home and this scarf, I simply made during his absence because I liked the pattern and effect, is unisex. He likes it and this is his scarf now. It's a free Ravelry download.
I used a nr. 5 hook and Anchor Bamboolo yarn (natural cotton, but temperature regulating). On the photo the scarf is folded.
Happy it ended up very well and even my son of 27 years old likes it! :-)

De dagen thuis zonder man en zoon zijn tot een einde gekomen. Mijn zoon is al weer thuis en deze sjaal, die ik tijdens zijn afwezigheid gehaakt heb eenvoudigweg omdat ik het blad-patroon en het effect zo mooi vond, is unisex. Hij vind hem mooi en nu is deze in zijn bezit. Het is een gratis patroon op Ravelry. Ik heb haaknaald nr. 5 en dikke Anchor Bamboolo katoen (temperature regulating) gebruikt.
Hier is de sjaal dubbel gevouwen.
Blij dat deze sjaal zo gelukt is en dat zelfs mijn 27-jarige zoon hem mooi vindt! :-)

donderdag 28 oktober 2010Some christmas decorations I crocheted in the past weeks.
Also my first trial to make a snowman on the base of the amigurumi-crochet principle.
Funny to joke a little with it.

Enkele kerstdecors die ik in de afgelopen weken heb gehaakt.
Ook mijn eerste poging om een sneeuwpop te haken volgens het amigurumi-haakprincipe.
Grappig om hier mee te 'spelen'.

dinsdag 26 oktober 2010In the past days, with my husband and my son absent, I had more time to crochet. Here a very warm striped scarf I made. A part of the pattern is from the 'Acacia scarf', a free Ravelry download. I like these 'autumn colors' in it.
And it's so incredibly soft! It is made with Merino extra wool 'Morbidone' superwash and with a crochet hook nr. 5.

In de afgelopen dagen, met man en zoon afwezig, heb ik meer tijd gehad om te haken. Hier een erg warme sjaal die ik heb gehaakt. Een deel van het patroon behoort tot de 'Acacia scarf', een gratis Ravelry download. Ik houd van deze herfstkleuren.
En hij is zo heerlijk zacht! Gehaakt met haaknaald nr. 5. Het wolmerk staat hierboven.

zondag 24 oktober 2010

Give-awayI made up my mind. This will be my give-away as soon as I will reach 50 followers.
If interested in this give-away the person needs to leave a comment down here - under this post - and, of course be a follower of my blog. I will add also something to this doily.
If there will be a lot of interested persons, I will decide myself for a second winner, with a surprise-gift.

The terms and date for my give-away changed now: look at my post of Monday the 8th of November 2010!

Ik heb besloten. Dit onderzettertje zal mijn give-away zijn, die ik uit zal loten zodra ik 50 volgers zal hebben op dit blog. Indien de persoon aan deze give-away geinteresseerd is, zal hij onder deze post een kommentaar achter moeten laten, maar ook een volger van mijn blog moeten zijn. Ik zal er ook iets aan toevoegen.
Mochten er vele personen zijn voor de uitloting, dan zal ik besluiten voor een tweede winnaar, met iets wat nu nog een verrassing is.

De termen en datum voor deze give-away zijn nu veranderd: zie hiervoor mijn post van maandag 8 november 2010!And here my first pillow. I really started only with the intention to try to crochet a flat circle, but then thought: 'Why not try a round pillow?' So I just used rests of yarn and the design is not so much a one I love. But it fits very well and I am satisfied about this first result. :-)

En hier mijn eerste kussen. Eigenlijk was ik enkel bezig met het haken van een vlak rondje, maar toen kwam ik op de gedachte: 'Waarom geen rond kussen proberen te haken?' En dus heb ik katoenrestjes gebruikt en is de kleurencombinatie niet al te zeer naar mijn smaak. Maar het past prima en ik ben tevreden met dit eerste resultaat. :-)

vrijdag 22 oktober 2010

Followers! Thanks to all. Without doing anything special I am slowly reaching almost 50 followers.
As soon as I will reach 50 followers I will send a GIVE-AWAY to someone of my followers.
I am thinking about the most little white doilie (I never used it!) you can see in the middle of my header or ... about some old italian crochet-reviews. Also if someone can't understand italian, their are the schema's. I always made my doilies or christmas-decorations reading the schema's.
What dou you think about it? Like to hear it from you, readers of my blog.
Maybe I will get some other idea of a give-away in the meanwhile too.

Volgers. Allen bedankt! Zonder ook maar iets speciaals te doen bereik ik binnenkort al 50 volgers.
Zodra ik de 50 volgers zal bereiken, zal ik een give-away uitloten tussen mijn volgers. Ik zit te denken aan het kleinste witte tafelkleedje/onderzettertje (nooit gebruikt!) dat je in het midden van mijn header kunt zien of .. aan wat oude italiaanse haaktijdschriften. Ook al begrijpt men geen italiaans, staat het vol met de betreffende haakschema's. Ik heb altijd volgens de schema's gehaakt!
Wat denken jullie er van? Ik zou het graag van de lezers van mijn blog willen horen. Misschien krijg ik ondertussen nog wel een ander idee voor een give-away.

woensdag 20 oktober 2010Here other two brooches I crocheted. The more I play with making them, the more I am satisfied of the result. The left brooche is based on a gillyflower. The right brooche on a dandelion flower. I recently found the description for these flowers on an italian crochet review 'Diana uncinetto prezioso'.
Of course I varieted the color and added the leafs and inner decorations.

Hier nog twee pas gehaakte broches. Hoe meer ik combinaties uitprobeer, hoe meer ik tevreden ben met het resultaat. De linkse broche is een anjer-bloem en de rechter broche een dandelion-bloem (= paardebloem ..?). Ik heb zopas de beschrijving ervan gevonden op een italiaans tijdschrift (Diana uncinetto prezioso).
Natuurlijk zijn de variaties (kleur, bladertjes, kraaltjes) mijn bedenksels.

vrijdag 15 oktober 2010This is one of the crochet things I finally finished yesterday: a shrug of a free Lion Brand pattern. I am happy with the result. Good for coming winter.
Very easy to crochet too. It's the form of a great rectangle where you sew together only under the armholes.

En dit is een van de grote haakklussen, die ik gisteren eindelijk heb beeindigd: een schoudermantel (zegt men dat zo in het nederlands?) van een vrij Lion Brand pattern (patroon). Ik ben best tevreden met het resultaat. Goed voor de komende winter. Ook erg gemakkelijk om te haken. Het is gelijk aan een grote rechthoek waar je bij het vastnaaien alleen de armgaten vrij moet laten.

dinsdag 12 oktober 2010In these busy days at home I was able only to crochet little things. Here two of my first crocheted brooches. The red one is made of two foulded butterflies, with a free pattern from Ravelry.

In de afgelopen drukke dagen thuis heb ik alleen kleine dingetjes gehaakt. Hier twee van mijn eerste gehaakte broches. De rode is samengesteld uit twee gevouwen vlinders, waarvan je het patroon gratis op Ravelry kunt downloaden.

maandag 4 oktober 2010Some crochet efforts of mine for different circles, made in the past months. I only finished them finally now. I believe I will use them as christmas decorations, maybe in a chain at the wall.
For at least a week I will not post over here, for my son will graduate in the next days and we will be busy here, also with some familyguests at home. Two greater crochetworks will have to be finished and wait for posting.

Hier nog wat haakpogingen van de afgelopen maanden om verschillende ronde vormen te maken. Ik heb ze nu pas afgewerkt. Ik geloof dat ik ze als kerstversieringen zal gebruiken, misschien in een ketting aan de wand.
De komende dagen zal ik hier niets plaatsen: thuis zijn we druk bezet omdat zoonlief zijn universiteitsstudie af zal ronden. Ook komen er familieleden thuis te gast.
Twee grotere haakklussen zullen nog beeindigd moeten worden en op plaatsing hier moeten wachten.