donderdag 30 september 2010Other embroidered things I finished in these days: on the left a christmas decoration. The motif has been copied months ago from the site Borduurblog of Miriam.
The heart decoration has been copied from some other site that I found on Internet.
They are both filled up with some material to fill up pillows.

Ander borduursel dat ik eindelijk in deze dagen beeindigd heb. Het hert links - een kerstdecor - heb ik maanden geleden gevonden op het Borduurblog van Miriam.
Het hartdecor heb ik elders op een site gevonden, maar ik herinner mij niet meer waar precies.
Binnenin zit er een fijne vulling voor kussens, waarvan ik de benaming niet ken.

maandag 27 september 2010And here the serie of bracelets I crocheted in the past weeks, al based on a model of which I found the free pattern, that is here:
http://postcardfromwaterloo.blogspot.com/search?updated-max=2010-02-14T16%3A54%3A00-05%3A00
I only changed the colours and models. I like these ones very much and have worn them already.
The model of the orange-melange chain below is based on a variation of this bracelet.

En hier de serie armbanden die ik in de afgelopen weken heb gehaakt, allen gebaseerd op een model dat ik hier ook beschreven vond:
http://postcardfromwaterloo.blogspot.com/search?updated-max=2010-02-14T16%3A54%3A00-05%3A00
Ik heb alleen de kleuren en het model - af en toe - wat aangepast. Ik vind ze zelf erg geslaagd en heb er dan ook al een paar gedragen. Het model van de orangekleurige ketting schoot mij te binnen bij het haken van deze armbanden.
Daar het model op het site van 'postcards from waterloo' engelstalig is, ben ik eventueel wel bereid het in het nederlands te vertalen zodra ik personen vind die er interesse in mochten hebben. Laten jullie het mij weten?

zondag 26 september 2010

Two embroidered things I finally finished up, sewing them and filling them up with lavender.

Twee kleine, geborduurde geurzakjes, die ik eindelijk beeindigd heb en met lavendel gevuld heb.

Some days ago Debi of the site 'Hooks and Yarns' awarded me with this Versatile Blog Award and I know it's connected with telling something (7 things) about yourself the readers still don't know and giving the award to other blogs I know that could be named to have such a blog.

Here some information about me:

1) I come from a family with 11 children: 4 brothers (one died) and 6 sisters.
2) I like a lot walking, if possible in nature.
3) I like reading also very much.
4) My husband is sicilian, but we live in North Italy since decades.
5) I stopped smoking already 30 years ago.
6) Our only son we'll graduate (afstuderen) in the first days of october 2010.
7) I love dogs but have none. I grew up with a dog, but for working reasons have never had time to have one, but my husband also doesn't like to have one. After decades without probably I wouldn't want to have one any more.

Between the blogs I know there are a lot beautiful ones, but not all the persons like to receive awards - also for the things connected with receiving it. Some blogs already received the award. I will try to give this award to four blogs, but do not know whether they also want to receive it.

http://lillysbreienhaakmand.blogspot.com/

http://frualbertssons.blogspot.com/

http://emiliawadenstenproject.blogspot.com/

http://freubeldingetjes.blogspot.com/

vrijdag 24 september 2010This is a chain I made in the past days. Unfortunately here the color of the ring downside is not good visible. It's in the same color-grades of the melangeyarn.
In this serie I first made other things I will post here in the coming days.

Dit is een ketting die ik in de afgelopen dagen heb gehaakt. Jammer genoeg wordt hier de mooie kleur van de ring niet goed weergegeven: die is overeenkomend met de melange-kleuren van het haakgaren (iets koperachtig, maar glanzend).
In deze serie heb ik eerst andere dingen gehaakt, die ik in de komende dagen hier zal tonen.

woensdag 22 september 2010These are things I crocheted about two months ago, between which some trials of never crocheted things. The white center on the right has been taken from a recent Burda-review.

Dit zijn dingetjes die ik circa twee maanden geleden gehaakt heb, waartussen ook proefjes van nooit eerder gehaakte dingen. Het witte tafelkleedje rechts heb ik in een recent, klein Burda-boekje/tijdschrift gezien.

maandag 20 september 2010Another bracelet of mine. I like these 'autumn colors' of yarns.
On one side the closure is sewed. On the other side I made an inner closure with an automatic button.
Because someone has asked me for the type of ring inside here: it's a brown smooth plastic ring, that I have found in a shop that sells 'bricolage'-articles, like pursehandles, special buttons and so on.

Hier nog een gehaakte armband. Ik houd van deze herfstkleuren.
Aan één kant heb ik de sluiting rond de ring vastgenaaid. Aan de andere kant is het binnenin gesloten door een drukknop.
Daar iemand mij gevraagd heeft wat voor ring hier in vast zit: het is een bruine, glanzende plastiek ring, die ik hier in Italie in een soort bricolage-winkel heb gevonden, waar men ook tassenbeugels, speciale knopen, vilt enzovoort verkoopt.Simply joking with objects and crocheting something: I have some wooden curtain rings and wanted to make a try in using them. Not wanting to make anything in particular, this came out, without a pattern.
One can variate upon this theme and make flowers or hanging objects (changing colors: objects for christmas time, for instance). Just some ideas...


Af en toe zit ik er nu ook wel mee te spelen: ik heb thuis nog wat houten gordijnringen liggen en ik wilde gewoon zien of er iets uit kwam. Ik had geen preciese ideeen en zonder patroon maakte ik dit.
Je kunt erop varieeren zoals je wilt: bloemen maken of hangende voorwerpen (bijv. door de kleuren ervan te veranderen en er kerst-versieringen van maken). Zomaar wat ideetjes...

vrijdag 17 september 2010Here my first trial to crochet a chain too. Frankly I copied the free pattern for a simple bracelet from this danish blog:
http://karenklarbaeksverden.blogspot.com/2010/08/diy-hklet-armring.html .
I then made smaller circles - with 30 stitches - and sewed them together at the end.
Afterwards I saw also an example in a bronze-coloured version on Ravelry, where the pattern is not available any more. Maybe I will crochet a version in another colour.
This was just my first trial and I do not dislike it.
Don't know whether I will wear it myself, for my son had a silent not so much approving look at me while I showed it to him around my neck. And sometimes I like his judments on my garments...

Hier mijn eerste poging om een ketting te haken. Eerlijk gezegd vond ik het gratis patroon voor een simpele armband op dit deense blog:
http://karenklarbaeksverden.blogspot.com/2010/08/diy-hklet-armring.html , waarnà ik kleinere ringen haakte - met 30 losse - en ze op het einde aan elkaar vast naaide. Pas hierna heb ik op Ravelry ook een soortgelijke ketting in een bronsachtige kleur gezien, waar het patroon echter niet langer downloadbaar is. Misschien zal ik deze ketting nog in een andere kleur haken. Dit was maar mijn eerste poging, die nog niet zo gek is uitgevallen.
Ik weet nog niet of ik hem zelf zal dragen, omdat mijn zoon met een stille en niet zo goedkeurende blik naar mij keek terwijl ik de ketting droeg en aan hem toonde. En soms stel ik zijn oordeel daarover wel op prijs...

zaterdag 11 september 2010Here some other bracelets I crocheted in the past days. Of course I am busy with another crochet work, but that takes time to be finished.
I just like experimenting with these bracelets now. Below you can see how they were made: simply using an elastic bracelet, like young people use them nowadays (at least here in North Italy) and crocheting around it with the colour you like.
I myself wear them, combining them with the colors of garments.
Of these ones I want to crochet also other colors.

Hier nog een paar armbanden die ik in de afgelopen dagen heb gehaakt. Natuurlijk ben ik ook met een ander haakwerk bezet, maar om dat te beeindigen is tijd nodig.
Ik vind het gewoon leuk om met de verschillende armband-mogelijkheden te experimenteren.
Hieronder kun je zien hoe ze gemaakt zijn: gewoon met gebruik van een elastische spiraalarmband, zoals vele jongelui die nu dragen - tenminste in Noord-Italie. Je haakt er een strook om heen (vastnaaien aan het einde) in de kleur die je mooi vindt.
Ik draag ze zelf en combineer ze met de kleuren van mijn kleding.
Van deze armbanden wil ik ook exemplaren in andere kleuren maken.

donderdag 9 september 2010

Ik ben door Roos van het blog Freubeldingetjes uitgenodigd deel te nemen aan het tikkertjesspel dat op Blogland rondwaait (ik had er nog niets van gemerkt tot op nu).

4 dingen uit mijn tas: een correctorstift;
snoepjes (honingsnoepjes, muntsnoepjes en niet te vergeten dropjes, waar ik altijd al gek op ben geweest);
een opvouwbaar tasje;
een of twee pennen.

4 dingen in mijn slaapkamer: mijn man;
het bed;
oordoppen;
een noordzee-fotocollage van zus Patricia Govers.

4 dingen die ik op het moment leuk vind: haken, haken en nog eens haken;
winkelen;
wandelen;
lezen.

4 dingen die jullie niet van mij weten: een hele hoop, hoor! Misschien dat ik hier een volgende keer wel wat meer over los laat.
Ik probeer de tik door te geven aan Lilly van Lilly's brei- en haakmand.

woensdag 8 september 2010Here some other trials of mine to crochet (or create) personal bracelets. The upper three are some of the latest I made. The single one below was made after the first bracelets I crocheted and is in a more 'free crochet form-style'.
For the moment I will try other ones, more simple.
Maybe this will change in future. I like doing it, any way.

Hier nog een paar van mijn pogingen om zelf armbanden te haken (ontwerpen). De bovenste drie zijn tussen de laatste pogingen. De armband hieronder behoort nog tot de eerste pogingen om ook in een soort 'free crochet form-stijl' te haken.
Voorlopig zal ik andere armbanden haken, méér eenvoudige. Misschien dat dit in de toekomst zal veranderen.
In ieder geval vind ik het leuk om te doen.


zondag 5 september 2010And this is another neckwarmer I crocheted during the past week. This time not like a moebius, but closed with two buttons.
I have simply chosen a nice pattern in a crochet motif book (the italian book 'I punti dell'uncinetto') and made a rectangle.
Somewhere - under Ravelry or Flickr - I saw a very simple rectangle neckwarmer, closed with 6 or 7 little buttons in the end-holes and I tried it here too, but my crocheted holes here need greater buttons and so I preferred this closure. It's also very soft and I crocheted it with pleasure :-) ...

Hier nog een nekwarmer, die ik in de afgelopen dagen heb gehaakt. Dit keer niet in een moebius-vorm, maar met twee knopen gesloten.
Ik heb eerst een mooi fantasie haakpatroon uit een italiaanstalig haakmotievenboek gekozen ('I punti dell'uncinetto') en heb daarmee een rechthoekige vorm gehaakt.
Ergens onder Ravelry of Flickr zag ik een heel simpele rechthoekige nekwarmer, die met 6 of 7 kleine knoopjes in de eindgaatjes was gesloten en dat heb ik hiermee ook geprobeerd, maar de door mij gehaakte gaten hebben grote knopen nodig en daarom besloot ik voor deze sluiting. Het is ook erg zacht uitgevallen en ik heb het met plezier gehaakt ... :-)

zaterdag 4 september 2010This embroidery work is not made by myself, but by my sister-in-law, just like a kind of 'bride'-gift ('bomboniera') for some parents and intime friends when her son married at the end of May 2010. She made pictures of three different subjects and I just liked the tulips.

Dit schilderijtje is niet door mij zelf, maar door mijn schoonzus geborduurd als een begeleiding van bruidsuikers voor de meest nabije familieleden en vrienden toen haar zoon eind mei 2010 trouwde. Zij borduurde drie verschillende onderwerpen en ik vond de tulpen het mooist - en mocht ook kiezen.

donderdag 2 september 2010Here my first two trials to make bracelets myself. The first one is below and I decorated the bracelet with embroidered lines and with the part of a earring I am not using anymore since years.
But I myself like really more the upper (red-blue) one, for it's made with a free form crochet design, mixing and trying it myself.
Now I am sperimenting also other ones. Or better: joking a little...

Hier mijn allereerste pogingen om zelf armbanden te haken. De eerste is de onderste, waar de verticale strepen geborduurd zijn. De versiering komt van een oude oorbel, die ik niet langer draag.
Maar ik vind zelf de bovenste (rood-blauwe) mooier, juist omdat het zogenaamd 'free form crochet' is: zelf uitgevonden door te proberen met gehaakte vormen.
Ik ben nu ook met andere pogingen bezig. Of beter: ik speel er een beetje mee...