vrijdag 30 juli 2010
And here the crochetpattern and colour of a cotton-work I almost finished. Next week it should be complete...
On the left photo I hold the work against the light of a window.

En hier het haakmotief en de kleur van een klus (katoengaren), die nu bijna klaar is. Volgende week zal ik het resultaat laten zien.
Links houd ik het haakpatroon tegen het licht.

woensdag 28 juli 2010


Other trials to make squares, a flower and some patterns with rest of cotton yarn.

Andere pogingen om vierkanten, een bloem en patronen te haken met katoenrestjes.

maandag 26 juli 2010
Here some photographs of shopwindows in the centre of Turin I liked.
I am amazed of the precision of those great metallic flies.

Hier een paar foto's van winkeletalages in het centrum van de stad, die ik wel mooi vond. Ik sta verbaasd over de precisie van die grote metalen vliegen.

zondag 25 juli 2010
Different trials in crocheting: trying new stitches, new patterns or trying how to use better the white and orange squares I made and am making.
Shall I use the white and orange squares like washcloths or make a kind of 'travel'-bags for 'lingerie' (underwear) or something like that of it...? I still don't know.
With the white and orange cotton I am using yarn-rests I still have over here.


Verschillende proefjes om nieuwe haaksteken, patronen of figuren te maken. Van de grote witte en orange vierkanten die ik nu haak - om oude katoenresten op te maken - weet ik nog niet hoe ik ze zal gebruiken. Als vaatdoeken, als een soort wasvierkanten in plaats van washandjes of als (reis)zakken voor ondergoed...? Ik weet het nog niet.

donderdag 22 juli 2010


Here is a picture of my son 26 years ago! Seems like yesterday... in my own memory.
Here he wears one of those nice bibs my sister-in-law crocheted for her sons and then gave to me. I also crocheted bibs like these for him.

Hier een foto van mijn zoon meer dan 26 jaar geleden! In mijn herinnering lijkt het af en toe gisteren... Hij draagt hier een van de mooie gehaakte slabbetjes, die mijn schoonzus voor haar zoons gehaakt had en mij voor gebruik doorgaf. Ook ik heb wel slabbetjes voor hem gehaakt, maar heb er geen foto's van.

dinsdag 20 juli 2010


And this is an embroidery-work of one of my sisters-in-law I like very much. I like those oriental landscapes, also of (other) paintings! I made a picture of it about two months ago.

En dit is een borduurwerk van een van mijn schoonzussen, een schilderij dat ik erg mooi vind. Ik houd nogal van oosterse landschappen ook van die geverfde van andere soort (alleen japanse?).
Deze foto heb ik ongeveer twee maanden geleden genomen.

zondag 18 juli 2010


And here another of my crocheted table- or dressoircloths that is still lying somewhere in a cupboard, waiting the opportunity for a gift.

En hier nog een ander, door mij gehaakt tafel- of dressoirkleedje (onderzetter), dat nog ergens hier in een kast ligt, wachtend op een gelegenheid voor een cadeau.


And these are crocheted or knitted things in sale I saw in the city. Maybe an idea for somebody?
Since I started crocheting and embroidering again I also notice more of these things around me: or in sale or worn by persons. I am sure this happens also to other persons.

En dit zijn andere spullen die ik in de stad te koop zag, gehaakt of gebreid. Misschien een ideetje voor iemand?
Sinds ik weer begonnen ben met haken en borduren, merk ik meer van dit soort artikelen op in de winkels of als kledingstukken en accessoires van personen. Ik ben er zeker van dat dit ook anderen overkomt.

dinsdag 13 juli 2010


And here is what I made with the cotton melange-yarn, worked with a hook nr. 4,5.
This work is more open, softer. I joked only with the melange-effect and the border. The stitch I used was always double crochet, eccept for the border of course.

En hier dus wat ik met het katoenen melangegaren gehaakt heb. Gehaakt met haaknaald nr. 4,5.
Deze hes is méér opengewerkt, zachter en luchtiger. Ik heb alleen simpelweg gewerkt met het melange-effect en de afronding aan de bovenkanten.

dinsdag 6 juli 2010


This is a simple crocheted curtain I photographed last sunday in the country surrounding Turin - North Italy. It was made by the mother of a girlfriend of mine. It's of a soft yellow colour.

En deze foto heb ik afgelopen zondag genomen in een woning op het zogenaamde platteland (het is heuvelachtig!) rondom Turijn. Het is gehaakt door de moeder van een vriendin, in een zachtgele kleur.


And this is another table- or dressoircloth one of my sisters-in-law made for me.
Made with the technique of 'chiacchierino', that very few persons practice nowadays.
I like them a lot.

En hier nog een onderzetter of tafel- of dressoirkleedje dat ik van een van mijn schoonzussen cadeau heb gekregen. Gemaakt met de techniek van 'il chiacchierino', Techniek die nog maar weinig personen beheersen. Ik vind ze erg mooi.

maandag 5 juli 2010


And this is what I made with the red illustrated yarn and crochet-pattern.
I must admit it ended up a little too 'closed', like a pattern for this model, but it fits me very well and I believe I can wear it also in half seasons, maybe with a blouse or shawl above.

En hier dus wat ik gehaakt heb met dat rode katoenen garen en het geillustreerde haakpatroon. Ik moet toegeven dat het haakpatroon wat 'dicht' is uitgevallen (misschien beter met grotere haaknaalden? of voor andere modellen?), maar het model zit me goed. Ik geloof dat ik het ook best met een blouse of schoudersjaal erover zal kunnen dragen.


I did not follow any model or paper model: I just took some garment of mine that fits me well at this moment and I adapted the crocheting on that garment. Under the armpits on the front I added at the end - in the corner - other stitches to make it more 'round' over there.

Ik heb géén model of papieren model vooraf gemaakt, maar gewoon een kledingstuk genomen dat mij op dit moment goed zit. Mijn haakwerk heb ik daar dus aan aangepast. Onder de oksels heb ik op het einde - vooraan in de hoek - andere haakpunten toegevoegd om het effect daar wat af te ronden.


I closed the shoulderpieces at the back. So they were not made on the back-piece.

Ik heb de schouderbanden op de rug gesloten/vastgenaaid. De schouderbanden werden dus alleen aan het voorstuk gehaakt.

So I am partially satisfied for the model itself and the crochet work I made, but learned not to use too 'closed' patterns like this one any more for summermodels like this one!
Ik ben deels tevreden over het model zelf en het gemaakte haakwerk, maar weet dat ik nooit meer zulke 'dichte' haakpatronen moet gebruiken voor zomermodellen als deze.

donderdag 1 juli 2010And this is a work I am crocheting already since 10 days. I hope I will finish it next week. Crocheted with a hook nr. 3 and cotton yarn 'Tre Stelle'.
I crocheted a lot more then this piece and in two different pieces. I will show what it is when I will finish it completely.

En dit is het werk waar ik al anderhalve week mee bezig ben en dat hopelijk volgende week klaar zal zijn. Ik vind het haakpatroon hier zo mooi. Gehaakt met haaknaald nr. 3 en katoengaren 'Tre Stelle'. Ik heb al heel wat meer dan dit stuk gehaakt en zal tonen wat het is geworden zodra het klaar zal zijn.This is the pattern I used for this red crochet work. I only worked it with one colour.

En dit is het haakpatroon dat ik voor het het rode haakwerk heb gebruikt. Ik heb het echter éénkleurig gehouden.


This is one of my crocheted table- or dressoircloths I love most. It has been crocheted, if I remember well, with a hook nr. 2.

Dit is een van mijn onderzetters (of tafel- of dressoirkleedjes) die ik het mooist vind. Als ik mij niet vergis haakte ik deze met een haaknaald nr. 2.